อาหารที่เหมาะสำหรับเบบี๋


วัยเเรกเกิด-6เดือน อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กในวัยนี้มีเพียง "นมแม่" ซึ่งธรรมชาติได้ปรับแต่งให้สะอาดมีคุณค่าเพียงพอและสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีน วิตามิน ไขมันเเร่ธาตุต่างๆจะครบ จะทำให้ลูกเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมอง ลดโอกาสเกิดภูมิแพ้และการติดเชื้อที่ปนเปื้อนมากับน้ำและอาหารอื่น มีโคลอสตรัม หรือ น้ำนมสีเหลืองๆช่วงเเรกๆหลังคลอด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และช่วยระบายขี้เทาซึ่งค้างอยู่ในลำไส้ทารก

การให้นมแม่ไม่มีการเกณฑ์ปริมาณที่ตายตัว คุณแม่ควรยึดหลัก "กินอิ่มหลับสบาย" แต่คุณแม่สามารถประมาณ

การให้นมแต่ละครั้งนานไม่น้อยกว่า20-30นาที แล้วให้นมอย่างน้อย 8 ครั้ง/1วัน