•ไออุ่น•เนเชอรัล

แชมพูโฟมอัญชัน

•aiaoon•Natural

Butterfly Pea
Foam Shampoo

ไออุ่น แชมพูโฟมอัญชัน
IMG_8230.JPG

เนื้อโฟม

Organic & Natural
Extract
1.png

Butterfly Pea Extract

"อัญชัน"

Nourishes hair and promotes

blood circulation.

2 สารสกัด.png

​Ginseng

"โสม"

stimulate circulation Hair growth,

make hair strong

Green Tea Leaf Extracts and etc. that prevent

hair loss and help to strengthen hair.

3 สารสกัด.png

​Green Tea Leaf Extracts

"ใบชาเชียว"

สารสกัดแชมพู.png

Passed the irritation test from a dermatologist,

safe, does not irritate the skin.

ผ่านการรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานคิ้ว.png
Features
h1.jpg

ผมบาง

ขึ้นช้า

โกนหัวลูก-แล้วลูกจะผมดก-578x384.jpg

ผมแหว่ง

ผ้าอ้อมกัด

Reviews
ผม1.png
ผม2.png
ผม3.png
ผม5.png
ผม4.png
ผม6.png
ผม7.png
ผม8.png
ผม9.png
ผม10.png
Celebrity Reviews
486863.jpg
121810864_2783335385272444_3659209357052640563_n.jpg
486865.jpg
52932948_2283993888539932_3970150438505807872_n.jpg